Dla kogo adaptacja?

Masz już działkę? Teraz musisz wybrać odpowiedni projekt dla siebie i swojej rodziny. Do wyboru są dwie możliwości: projekt gotowy (typowy) oraz projekt indywidualny. Projekt indywidualny jest idealnie dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości Twojej działki. Możesz wybrać sobie nie tylko bryłę budynku, ale dokładne położenie, wielkość pokoi, kuchni, liczbę i rozmiar okien. Jeśli jednak nie zależy Ci na indywidualności to możesz wybrać jeden z zaprojektowanych już projektów typowych.


Bazy gotowych projektów prezentowane są na stronach np. www.archon.pl , wybór jest tak szeroki, że prawie każdy znajdzie coś dla siebie. A i dla bardziej wymagających klientów jest rozwiązanie – modyfikacja w ramach adaptacji.Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na przystosowaniu projektu do wymogów prawa budowlanego, związanych z jego lokalizacją na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb inwestora. Przy zakupie większości projektów inwestor otrzymuję zgodę In-blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania budynku do warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji. Na pozostałe zmiany trzeba uzyskać – najczęściej bezpłatnie – zgodę autora projektu.


Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:


Część obowiązkowa:

  • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
  • Projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu.
  • Dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.
  • Każdorazowo sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
  • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów umów i projektów.
  • Podpisać projekt jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień.

 


Część dodatkowa:

  • Dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora, takich jak: zmiany wielkości, rozmieszczenia i technologii ścian, fundamentów, stropów, dachu, okien i drzwi, sposobu ogrzewania, odprowadzania ścieków itp.Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego. Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić niniejszą dokumentację o projekt zagospodarowania działki budowlanej oraz dokonać jego adaptacji do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.
 
 
o firmie   |   oferta  |   katalog  |  realizacje  |  cennik  |   co warto wiedzieć?   |   kontakt

www.mirpol-bud.pl | Projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej